Địa chi: 41I9 Đường 30/4, Phường 9, TP. Vũng tàu 02543622255
KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN

 STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

TÊN THIẾT BỊ

Khảo sát địa hình dưới nước (đo hồi âm)

Đo trong sông

- Máy thu DGNSS Veripos
- La bàn điện tử TSS Gyro Compass

- Máy đo vận tốc âm Vale Port
- Máy đo sâu hồi âm Odom Hydrotrack 
- Phần mềm đo sâu chuyên nghiệp Hydro Pro 2.30 hoặc QinSy 8.0

2

Khảo sát địa hình dưới nước (đo hồi âm)

Đo ngoài biển

- Máy thu DGNSS Veripos
- La bàn điện tử TSS Gyro Compass

- Máy đo vận tốc âm Vale Port

- Máy đo sâu hồi âm Odom Hydrotrack 
- Thiết bị cảm biến dao động (Motion sensor DMS 05,10,25)
- Phần mềm đo sâu chuyên nghiệp Hydro Pro 2.30 hoặc QinSy 8.0

3

Khảo sát địa hình dưới nước (đo sâu hồi âm)

 theo yêu cầu đặc biệt:

(Đo đồng thời 2 hệ thống:đơn tia và đa tia,

mang lại độ chính xác tối ưu)

- Máy thu DGNSS Veripos
- La bàn điện tử TSS Gyro Compass

- Máy đo vận tốc âm Vale Port
- Máy đo sâu hồi âm Odom Hydrotrack 
- Thiết bị cảm biến dao động (Motion sensor DMS 25)
- Phần mềm đo sâu chuyên nghiệp Hydro Pro 2.30 hoặc QinSy 8.0
- Máy đo sâu hồi âm đa tia Odom Multibeam ES3-M (Mỹ)

- Máy đo sâu hồi âm đa tia kết hợp quét bề mặt đáy Edge Tech 6025

4

Khảo sát bề mặt đáy

- Máy thu DGNSS Veripos
- La bàn điện tử TSS Gyro Compass
- Máy quét bề mặt đáy Sidescan EdgeTech 4200MP 
- Phần mềm nghiệp Hydro Pro 2.30 hoặc QinSy 8.0

5

Khảo sát Đo từ trường (magnetometer)

- Máy thu DGNSS Veripos
- La bàn điện tử TSS Gyro Compass
- Máy đo từ SeaSpy (Mỹ)
- Phần mềm nghiệp Hydro Pro 2.30 hoặc QinSy 8.0

6

Khảo sát Đo địa tầng (sub-bottom profiler)

- Máy thu DGNSS Veripos
- La bàn điện tử TSS Gyro Compass
- Máy đo địa tầng EdgeTech 3200XS (Mỹ)
- Phần mềm nghiệp Hydro Pro 2.30 hoặc QinSy 8.0

Fanpage
Hotline: 02543622255
Chỉ đường icon zalo Zalo: SMS: 02543622255

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ MỸ